Mantar

Mantar enfeksiyonu oldukça yaygın rastlanan bir deri hastalığıdır. Bu enfeksiyonlar deri, saç ve tırnaklarda yerleşerek hastalığa neden olurlar. Yerleşim yerlerine göre isimlendirilir: Vücut mantarı, kasık mantarı, saçlı deri mantarı, ayak mantarı, tırnak mantarı, vs. 

VÜCUT MANTARI
Vücut mantarı, derinin üst tabakasında gelişen bir mantar enfeksiyonudur. Kaşıntılı, kırmızı, ortasında normal deri olan halka şeklinde bir döküntü ile karakterizedir. Halka sayısı birden fazla olabilir ve genişleyebilir.

Mantar enfeksiyonları derimizin üst tabakasındaki hücrelerde enfeksiyon oluşturan mantarlar tarafından meydana gelir. 

Mantarlar bulaşıcıdır ve şu şekilde yayılırlar:
 

Mantar bulaşma riskini arttıran faktörler şunlardır:

Mantar tanısı çoğu zaman klinik görünüm ile konulabilir. Bazen tanıyı doğrulamak için derideki lezyondan künt bir cisimle kazıntı yaparak mikroskop altında inceleme gerekebilir. Bazı durumlarda ise kültür yapılması gerekir.

SAÇ MANTARI
Saç mantarı, saçlı deri ve saçlarda mantar enfeksiyonudur. Genellikle saçlı deride kaşıntılı ve saçların döküldüğü alanlar şeklinde görülür. Saçlar kolay kırılır ve kökünden dökülür. Saçlı deride pullanma olur. Seyrek de olsa ağrılı, akıntılı yaralar oluşur. Saç mantarı çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. En çok çocuklarda olur. 

Saç mantarı vücut mantarı gibi insandan, hastalık bulaşmış tarak, havlu gibi ortak eşyalardan veya hayvanlardan geçer. 

En çok çocuklarda görülür ve okul ve kreşlerde salgınlara neden olabilir. Buralarda enfeksiyon yakın fiziksel temas veya kapı kolu gibi ortak kullanılan objelerle bulaşır. 

Ayrıca hayvanlarla temas halinde olan çocuklarda saç mantarı riski daha yüksektir. Kedi veya köpekler herhangi bir belirti vermeden mantarı taşıyabilirler ve dokunma sonrası mantarı kapabilirler.

Saç mantarı için diğer riskler kalabalık ortamda yaşamak ve kötü hijyendir. 

Saç mantarı tedavi edilmediğinde kalıcı iz ve saç kaybına neden olabilir. 

Tedavide ağızdan ilaç tedavisi, mantara karşı etkili şampuanlar ve sürme ilaçlar kullanılır.

AYAK MANTARI (ATLET AYAĞI)
Ayak mantarı en çok nemli ayak parmak araları ve daha seyrek olarak ayak tabanında gelişen bir mantar enfeksiyonudur. Mantar enfeksiyonları arasında en sık görülenidir. Diğer mantar enfeksiyonları gibi bulaşıcıdır. Ayak mantarı pek çok şekilde görülebilir:

Tırnak mantarı da ayak mantarı ile birlikte olabilir.
Ayak mantarı dar ve kalın ayakkabı giyenlerde daha çok görülür. Terleme oluşmasını kolaylaştırır. Nemli ortamlar üremesine zemin hazırlar. Atlet ayağı da bulaşıcıdır ve direkt temas ve hastalık bulaşmış eşyalara dokunmakla geçer. Ayak mantarı için risk faktörleri şunlardır:

Ayak mantarının tedavi edilmemesi halinde deride bakteriyel enfeksiyonlar ve id reaksiyonu denilen mantara karşı allerjik yanıt gelişebilir. Ayak mantarının teşhisi görünüm, mantar bakısı veya kültürü ile konulabilir. Tedavisinde krem, sprey veya pudra formunda sürülerek kullanılan veya ağız yoluyla alınan ilaçlar kullanılabilir. Mantar enfeksiyonuna karşı tedbirler şunlardır:

TIRNAK MANTARI
Mantar tırnağı tuttuğunda tırnak mantarı adını alır. Tırnak mantarı tırnak altında sarı veya beyaz renk değişikliği olarak başlar. Mantar derine ilerledikçe tırnağın rengi değişebilir ve şekli bozulabilir. Tırnaklarınızda şu belirtiler varsa tırnak mantarınız olabilir:

Tırnak tırnak yatağından ayrılabilir. Tırnağın altı boşalmış gibi görünebilir. Parmaklarda ağrı olabilir. 
Tırnak mantarı daha çok ayak tırnaklarında görülür. Çünkü ayak tırnağı mantarları, bu mikroorganizmaların kolayca üreyebileceği karanlık, nemli ve sıcak ortamda daha çok bulunur. Diğer bir sebep de kan dolaşımının biraz daha az olması olabilir. Tırnak mantarı, kan dolaşımında azalma ve mantara maruz kalınan daha uzun yıllar nedeniyle daha çok yetişkinlerde görülür. Ayrıca yaşla birlikte tırnakların daha yavaş uzaması ve kalınlaşması sonucu mantara daha duyarlı hale gelinir. Tırnak mantarı erkeklerde daha çok görülür.
Tırnak mantarı için risk faktörleri şunlardır:

Tırnak mantarının tanısı görünüm ile konulur ve mantar test ve kültürü ile doğrulanır. Bazen tırnak mantarı sedef gibi diğer hastalıkları taklit edebilir.
Tırnak mantarının tedavisinde mantara karşı etkili cila ve ilaçlar kullanılır.
Tırnak mantarının ve nükslerin engellenmesi için şunlara dikkat edilmelidir: