Seboreik Dermatit

SEBOREİK DERMATİT (SEBOREİK EKZEMA, YAĞLI EKZEMA)

Seboreik dermatit kronik seyirli, kızarıklık ve kepeklenme ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Ne Sıklıkta Görülür?
Genel popülasyonda %1-3 oranında görülür. Erkeklerde kadınlara göre daha sıktır. Yaşamın ilk 3 ayı ve 20-40 yaş grubu seboreik dermatitin en çok rastlandığı dönemdir.

Seboreik Dermatitin nedeni var mıdır?
Sebebi tam olarak bilinmemekte ancak farklı mekanizmaların sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Olası nedenler arasında derideki yağlanma, Pitriyosporum ovale başta olmak üzere bazı mikrobiyal faktörler ve stres bulunmaktadır.

Seboreik dermatit, sebase bezlerin yoğun olduğu burun çevresi, kaşlar, saçlı deri başta olmak üzere koltuk altı ve kasıkları tutan bir hastalıktır. Ancak seboreik bezlerin bir hastalığı değildir. Derisi yağlı kimselerde görülür.

Hastalıklı bölgelerde Pitiriyosporum ovale adlı bir mantarın bulunması ve mantara karşı etkili ilaçların tedavi edici özelliğinden dolayı olası nedenler arasında bu ajan da suçlanmaktadır.

Stres ise hastalığı alevlendirir.

Seboreik Dermatit Nasıl Görülür?
Seboreik dermatit bebek ve yetişkinlerde farklı tablolar şeklinde ortaya çıkar. Bebeklerde yaşamın ilk aylarında saçlı deride özellikle tepe ve yan kısımlarda konak denilen formda görülür. Kalın, sarı, yağlı kepekler halinde görülür. Bunu takiben yüz, koltuk altı ve kasık, boyun gibi kıvrım yerlerinde kızarıklık ve kepeklenme olur.

Erişkin tip seboreik dermatitte saçlı deri, kulak arkası, dış kulak yolu, burun kenarları, kaşlar, göğüs ortası, kıvrım bölgelerinde iyileşme ve atak dönemleriyle seyreden kızarıklık ve kepeklenme görülür.

Seboreik dermatitli kimselerde genellikle güneşe karşı hassasiyet de söz konusudur. Hastalık yazın düzelme kışın alevlenme eğilimindedir.

Seboreik Dermatit Teşhisi Nasıl Konulur?
Seboreik dermatitte herhangi bir laboratuvar tahlili yapılmaz. Teşhis, hastayı muayene ederek konulur.

Seboreik Dermatit Hangi Hastalıklarla Karışabilir?
Tanı çoğu zaman klinik görüntü ile konulabilmesine rağmen bazı durumlarda yerleşim yerine göre sedef, rozase (gülleme), ekzema ve bazı mantar hastalıkları ile karışabilmektedir.

Seboreik Dermatit Tedavisinde Ne Kullanılır?
Seboreik dermatit tekrarlayıcı bir hastalıktır. Başka bir deyişle iyileşme ve atak dönemleriyle seyreder.

Hafif formlarda saçlı deri için yağlanmayı azaltıcı şampuan ve kortizonlu losyonlar kullanılır. Yüzde ise kortizonlu losyonlar çok zayıf formda ve kısa süreli verilir.

Ayrıca mantara karşı bazı kremler de seboreik dermatitte faydalıdır.

Çok dirençli durumlarda ve yaygın hastalık halinde ağız yoluyla tedaviler de mümkündür.