Vitiligo

Halk arasında "Ala hastalığı" olarak bilinen Vitiligo, deriye renk veren hücrelerin bilinmeyen nedenlerle yok olması osnucu derinin bazı kısımlarının tebeşir beyazı rengini aldığı bir hastalıktır.

Vitiligonun sebebi nedir?

Vitiligo otoimmun sistemlerin suçlandığı melanositlere karşı oluşan antikorlarla seyreden bir hastalıktır.

Klinik olarak kaç tipi vardır?
Vitiligonun dermatomal ve dermatomal olmayan olmak üzere basitçe iki tipi vardır. Dermatomal tip vücut çizgileri ile paralel seyreder, hızlı ilerler, gençleri tutar, immunolojik hastalıklarla birliktelik azdır. Dermatomal olmayan tipi herhangi bir yaşta, daha sık olarak ve immunolojik diğer hastalıklarla olan şekildedir.

Vücudun nereleri tutulur?
En sık tutulan bölgeler el üzerleri, yüz ve aksilla ve genital bölge gibi vücut kıvrım bölgeleridir. Göz, burun, ağız, meme başı, göbek ve anüs çevresi beyazlıklar da sıklıkla olabilir.

Çocuklarda görülebilir mi?
Çocuklarda görülen vitiligo otoimmun ve endokrin hastalıklar birlikte , tedavilere daha dirençli olan, daha fazla olarak segmantal yerleşimli şekildedir.

Eşlik eden hastalıklar var mıdır?
Alopesi areata, hipotiroidizm, Graves hastalığı, Addison hastalığı, Pernisiyöz anemi, insulin-bağımlı diabetes mellitus, poliglandüler otoimmun sendrom ve melanoma eşlik eden hastalıklardır.

Tedavisinde neler yapılabilir?

Güçlü topikal kortikosteroid kremler, PUVA, dar band UVB, lokal UVB, otolog transplantasyon son yıllarda Vitiligo'da uygulanan en son tedavilerdir.